Küldöttgyűlés előtt - Küldöttgyűlés után
  admin admin Dátum -  17-04-2017 15:06 17-04-2017 15:06 2335  megnyitás 2335 megnyitás
printer

Tisztelt Olvasó!
Engedje meg, hogy néhány száraz gondolattal traktáljam, megvilágítva a március végén megtartott küldöttgyűlésünk fontosságát.

Idézetek Alapszabályunkból:

„a Szövetség legfelsőbb szerve a Küldöttközgyűlés, mely a szövetségi élet minden kérdésében jogosult dönteni.”

„A Küldöttközgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, a tagegyesületek közgyűlései után, a tárgyév május 30. napjáig”

Nos, elérkezett a MI időnk is, a 2016-ban MOHOSZ-hoz csatlakozott, létszámában önmagát felülmúló szövetségünk első nagy beszámoló, egyben tisztújító küldöttgyűlésére készülve, várakozással telve kérdések fogalmazódtak meg bennem.

Eltelt egy közös év. 30 új egyesülettel lett teljesebb, gazdagabb, színesebb szövetségünk. Vajon ŐK miként fogják értékelni a leköszönő vezetőségünk munkáját, vajon hányan tisztelik meg közgyűlésünket, miként fogadják majd beszámolónkat?

… és még egy kuriózum, vendéget várunk, országos szövetségünk Alelnökét.

Két nappal korábbi Elnökségi Ülésünk megírta beszámolónk vázlatát, és kaptam egy rendkívüli segítséget is, Kővári Tibor elnök-helyettes Úrtól. Vállalta, hogy mint elszenvedő fél, zárja majd a beszámoló legkritikusabb pontját, ismerteti a MOHOSZ decemberi választmánya történéseit, megeleveníti a „családi hangulatot”.


Eljött a nagy nap! Tihany, március ellenére kora nyári idő, csípős reggellel. Lassan érkeznek a küldöttek, talán nem lesz baj a mandátumszámmal. Megérkezett vendégünk is, Kozári Miklós Alelnök Úr is, minden tiszteletem az Övé.

Egyre többen vagyunk, összegzés után kiderül a mandátumok több mint 92 százaléka jelen van, csak néhányan nem tudtak eljönni. Igazi tisztelet egymás irányába.

Beszámoló. Nem csak az elmúlt közösen töltött egy évről, nem csak az Elnökség négy évéről, hanem bemutatása a közel 25 éves Balatoni Horgászegyesületek Szövetségnek, mely nem egy gittegylet, mely tegnap állt össze, hanem csapat, amely múltat-tradíciót és komoly 25 éves érdekvédelmi tevékenységet vallhat magáénak. Aztán a beszámoló zárásaként Elnök-helyettes Úr érzelmektől sem mentes hangulatidézése a választmányiról. Utána csend, a döbbent csend, fölöttünk lebegő kérdőjelekkel.

Hozzászólások, érdemi hozzászólás vendégünk részéről (enged a dermesztő fagy), a beszámoló elfogadása. Az Elnökség leköszön, megköszönve a tagság bizalmát.

Gyorsan, profin levezetett jelölés, választás. Szünetben azok az igazi érdemi beszélgetések, melyek a Parlamenti folyosókat jellemzi. Formálódik a munkaterv!?

Meg van az új Elnökség, választmányi tagság, felügyelő bizottság.

Tervek 2017-re, melyet az új vezetésnek kell megvalósítania.

Küldöttgyűlés Zárása – és egy belül megfogalmazódott kinyilatkoztatás:

HORGÁSZ EGYESÜLETEK HALMAZÁBÓL, SZÖVETSÉGGÉ, CSAPATTÁ VÁLTUNK


Balogh Tibor BHSZ elnök