A Szövetség fő célkitűzése és kiemelt feladatai

A Balatoni Horgászegyesületek Szövetségének fő célkitűzése az egységes balatoni horgász érdekképviselet kialakítása.

Az érdekképviselet kiemelt feladatai.

1. Szorgalmazunk a Balaton halállományára vonatkozó átfogó felmérések folytatását.

Támogatjuk, hogy a jelenlegi felmérések folyamatos pontosításával elősegítsék a halállomány tervszerű szabályozását és a telepítések végrehajtását.

2. A haszonérdekű halászat teljes leállítása, a szelektív halászat bevezetése és ennek a horgászok által történő ellenőrzése.

Követeljük, hogy a szelektív halászat helyéről, időpontjáról, céljáról a halászatot végző szervezet a halászat megkezdése előtt tíz nappal a Szövetséget írásban tájékoztassa, valamint tegye közzé tegye közzé honlapján.

3. A haltelepítések teljes folyamatának ellenőrzése.

El szeretnénk érni, hogy biztosítsák a telepítendő halállomány figyelemelkísérését a származási helytől (minőség, mennyiség) a telepítés helyéig. Véleményezni kívánjuk a telepítések módját, helyét valamint a telepítésre kerülő halfajok összetételét és minőségét. Csak és kizárólag a Balatonban őshonos halak telepítését támogatjuk.

4. A busa lehalászásának pontos ütemtervének kikényszerítése, a halászat és az ütemterv betartásának ellenőrzése.

El kívánjuk érni, hogy a Balaton vízrendszerén lévő haltenyésztő tavakban csak és kizárólag a Balatonban őshonos halakat lehessen szaporítani, nevelni. Véleményünk szerint csak ezzel az intézkedéssel biztosítható, hogy idegen fajok ne kerülhessenek be a Balatonba. (A Balaton befolyóira telepített halgazdaságoknak a busák és más nem őshonos halfajok tenyésztését meg kell tiltani, ezzel védeni a tavat az idegen fajok inváziójától.)

5. Az ezüstkárász hatékony, ellenőrzött körülmények közötti gyérítésének kikényszerítése.

El kívánjuk érni, hogy a Balatonon és vízrendszerén gyérítésre kerüljön az ezüstkárász.

6. Szorgalmazzuk a kormoránok túlszaporodásának, megállítását, állományának olyan szinten tartását, amely nem veszélyezteti a Balaton halállományát.

Fel kívánjuk venni a kapcsolatot ez ügyben a Környezetvédelemi Minisztériummal, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal és a balatoni halászati joggal rendelkező szervezettel. A kormorán kérdés tisztázására átfogó vizsgálatot javaslunk, és amennyiben bebizonyosodik, hogy káros a kormorán a Balaton halállományára, akkor támogatjuk a védettségének feloldását.

7. Részt kívánunk venni, és véleményt nyilvánítani, minden Balatont és a Balatoni Halgazdaságot érintő döntés-előkészítésében és meghozatalában.

Ennek érdekében folyamatos kapcsolatot kell kiépíteni a halászati jogot gyakorló vállalattal és az irányító állami szervezetekkel.

8. A jelenleginél sokkal hatékonyabb halőri tevékenységet kell kiépíteni. Szorgalmazzuk a rendőrség és a horgászok nagyobb szerepvállalását az ellenőrzésben.

A jelenleginél, létszámban és technikájában is lényegesen jobb halőri gárda felállításának kikényszerítése a halászati jog gyakorlójától. Gyakoribb és hatékonyabb ellenőrzés az illegális hálózás a motorizált rabsickodás és a horgász rendet megszegő horgászok visszaszorítása érdekében. Az Egyesületeknél a társadalmi ellenőrzés egységes formai kialakítása. A büntetések szigorítása.

9. A Balatoni halállomány védelmében a Szövetség támogatja az általános tilalom visszaállítását.

Támogatjuk azt a kutatói álláspontot, amely az általános tilalom visszaállítását szorgalmazza, mégpedig olyan formában, hogy az ténylegesen segítse azon halfajok természetes úton történő nyugodt szaporodását, amelyek még képeset erre a Balatonban. El kívánjuk érni, hogy a tilalmi idők megállapításánál vegyék figyelembe a naptári hétvégéket, hogy ne kelljen azt utólag módosítani. Módosításokat csak az időjárásnak a halak ívására gyakorolt hatása miatt keljen alkalmazni.

Szorgalmazzuk, ahol ez lehetséges a természetes partfal visszaállítását, ezzel is segítve a természetes ivóhelyek újbóli kialakulását.

10. A horgász túrizmus támogatása.

A balatoni szezon meghosszabbításának a horgász túrizmus lehet az egyik fő letéteményese. Segítheti az idegenforgalom növekedését, a szálláshelyek kihasználtságát minden évszakban. A pályázati lehetőségek feltárása a pályázatok elkészítésének segítése.

11. A legális csónakkikötők építésének támogatása, a bürokratikus akadályok elleni küzdelem. A meglévő és legálisan üzemelő kikötők üzemeltetésének és működésének elősegítése.

A jelenlegi szabályok szinte lehetetlenné és megfizethetetlenné teszik a legális csónakkikötők építését. Jelenleg ez időben elhúzódó és túlszabályozott, amit az illegálisan kialakított csónakhelyek egyre nagyobb száma is bizonyít. Nem hisszük, hogy ez a helyes út, a Szövetségnek kezdeményezőnek kell lenni ezen a területen is. Támogatjuk az illegálisan és zugkikötők hatósági felszámolását.

12. A Szövetség a halászati jogot gyakorló vállalat nonprofit formában való működését támogatja. A tulajdonosi jogok gyakorlását olyan szervezet végezze, aki igazán érdekelt a Balaton turisztikai, ezen belül a horgászturizmus fejlesztésében. Ilyen szervezet lehetne a Balatoni Fejlesztési Tanács.

13. Az ifjúság nevelése. Kiemelten a gyermekek természetszeretetének alakítása.

14. Médianyilvánosság.

15. Kezdeményezzük egy új balatoni horgászrend és etikai kódex kidolgozását.

16. A Balaton és környezete növény és állatvilágának védelme.

17. Anyagi lehetőségeink szerint szakmai kérdésekben szakértői és tudományos kutatások segítése, szakértői állásfoglalások megrendelése.